Skip to content

Coaching

Aktivera talangerna

Handledning med positiva avsikter förstärker inre drivkrafter. Det kopplar samman vad som behöver göras med personernas underliggande orsaker och avsikter.

Styrkeporträttet i SDI 2.0-bedömningen skapar ett ramverk för många handledningssamtal om bästa sättet att närma sig personer och situationer. När styrkeporträttet används som en verktygslåda för personalen kan de tränas att ta fram rätt stark sida i stället för att förlita sig på en eller två starka sidor som är mest bekväma för dem.

Vägledning när den behövs

Handledning i realtid förstärker konsten att hålla arbetssamtal.

Core Strengths plattform fungerar som förstärkning och finns alltid tillgänglig som virtuell coach, med förslag till e-postmeddelanden, texter och samtalsinledningar. Dessa lättillgängliga tips hjälper personer att bygga upp sin kommunikation så att den positiva avsikten bakom varje viktig synpunkt hålls intakt.

Se hur Core Strengths RQ-plattform tillämpas

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More