Skip to content

Rundtur

Core Strengths plattform

Överblick

Välkommen till Core Strengths plattform och portalen till dina jobbrelationer. Vi är här för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre och utveckla din relationella intelligens, så att du kan skapa kontakt med andra för att lösa fler problem och få mer gjort.

Personlig genomgång

Gör dig redo för att få full kontroll med SDI 2.0s personliga resultat videor! Tiden då du behövde vänta på att ha ett fysiskt möte för att få en genomgång av dina resultat är förbi. Direkt efter att du har gjort din SDI 2.0 kartläggning kan du njuta av friheten och flexibiliteten att gå igenom en serie av videor med en skräddarsydd självgenomgång för att upptäcka ditt unika motiverande värdesystem, konfliktsekvens och styrkor.

Jämför

Föreställ dig att du vet vad du ska säga i varje möte, även de som är tuffa. Eller att du har förmågan att skriva vilket e-mail som helst, även när insatserna är höga. Eller att du kan prata med vem som helst på ett självsäkert sätt, även om det finns en konflikt.

Nu kan du det.

Team

Du jobbar troligtvis med flera olika personer i flera team. Det här teamens resultat är beroende av kvaliteten på samspelet i ditt team. För att nå bästa möjliga resultat måste du och dina kollegor veta hur ni ska anpassa er till varandra, ha svåra samtal, presentera idéer och hur ni ska vara oense utan att det skapar en konflikt. Och du kan bygga precis så många team som du önskar.

Handleda

Det har blivit enklare att skapa och leda ett Core Strengths: Resultat genom relationer-seminarium!

Som en Core Strengths handledare, har du nu tillgång till HANDLEDA-funktionen på plattformen. Här kan du sätta upp klasser, skicka inbjudningar och ta närvaro på de som deltog i ditt seminarium. I tillägg inkluderar den uppdaterade utvärderingen av seminariet en gratis SDI 2.0 som kan användas med självgenomgångs-funktionen.

På Handleda-sidan kan de som är admin (under Konto) också ändra inställningar, administrera medlemmar och se status för SDI 2.0 krediter och Toolkits.

Se hur Core Strengths plattform fungerar

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More