Skip to content

SDI Forskning

KLICKA FÖR ATT LADDA NER

The Ultimate Guide to Team Relationships

This guide is our gift to help your teams build trust, resilience, and use their strengths to solve the unforeseen challenges ahead. Because there’s one thing we’re certain of – when relationships work, there isn’t a problem we can’t solve.

We’re in this with you, together

Relationship Intelligence

and the New Decade of Work

2020-talet kommer att definieras av samarbete. För att vi ska kunna arbeta bättre måste människor lära sig att undvika konflikt, eller iallafall att hantera den. De bästa resultaten kommer från relationer som är uthålliga.

The new RQ

Vad folk säger

Core Strengths går verkligen till den interna kärnan av vad som driver och motiverar människor, och det är det som är den dolda komplexiteten när verksamheter försöker lösa de stora utmaningar de ställs inför.

Sheryl Roy
Global Organizational Effectiveness, EXXON MOBIL

Implementeringen av Core Strengths har lett till en förbättrad effektivitet i arbetsgrupper genom bättre själv- och teamförståelse, förbättrat samarbete samt lägre konfliktkostnader.

Efrain Ayala-Johnson
Senior Manager - Enterprise Learning, UNITED AIRLINES

Kundernas framgångar

Hör hur ett Fortune 500-företag, en myndighet och en global återförsäljare använder Core Strengths för att förbättra samarbete, bygga bättre team och använda handledning för att öka prestationsnivån.

Upptäck mer

Introducera Core Strengths till din organisation

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More