Skip to content

Relation
Intelligens (RQ)

RELATIONSINTELLIGENS: Insikter som används för att anpassa arbetssätt och effektivisera samspel.

Skapa en arbetsplats där relationer frodas

Talang kräver samverkan

Din organisation består av team – personer som samverkar i det stora och det lilla varje dag. Alla resultat bygger på förmågan att samarbeta på ett positivt sätt. Det handlar dock om betydligt mer än att sammanföra talanger och förvänta sig att de ska fungera tillsammans som ett team.

De bästa resultaten skapas genom relationer.

Resultat genom relationer

Relationer är kopplingar som bygger på delade erfarenheter och förväntningar på framtiden. Core Strengths relationsintelligens hjälper team att identifiera historiska missuppfattningar, använda rätt arbetssätt för dagens uppgifter, och skapa bättre sätt att arbeta tillsammans i framtiden.

Core Strengths RQ

Core Strengths relationsintelligens kopplar samman företagets personalstrategi och affärsmässiga mål så att organisationen kan leverera det som varumärket utlovar. Grunden är ett medvetet engagemang som syftar till att förbättra samarbete, bygga bättre team och använda handledare för att öka prestationsnivån.

Förbättra samarbetet

Personer som vet hur de kan kanalisera drivkrafterna till sina personliga prestationer tar ansvar för sina val och de uppskattar även skillnader hos andra. Detta i sin tur bygger tillit. Teamen lär sig att skapa kvalitetssamverkan tillsammans så att problem löses och arbetet slutförs.

Bygg bättre team

Team med starka relationer löper lägre risk för kommunikationsproblem. Team med relationsintelligens fokuserar på samtal som syftar till att få arbetet gjort. Man utnyttjar opposition som en positiv kraft och kan snabbt se alla sidor av ett visst problem. Ett sådant team kan ta tidseffektiva beslut som ger bättre resultat.

Ge handledning för att öka prestationerna

Relationsintelligens (RQ) ger en tydlig överblick över drivkrafter, konflikter och starka sidor hos ett team. Chefer som utnyttjar insikterna får ut mesta möjliga av allas starka sidor. Det blir möjligt att bygga en kultur med starka relationer där teamen reagerar snabbt på utmaningar och möjligheter.

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

Relationship Intelligence
and the New Decade of Work

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More