Skip to content

RELATIONSHIP
INTELLIGENCE (RQ)

Relationship Intelligence: Insight to adjust your approach to make interactions more effective.

Relationship Intelligence uses the SDI results triangle to map out your unique motives and conflict sequence
Relationship intelligence (RQ)

Core Strengths RQ

Core Strengths relationsintelligens kopplar samman företagets personalstrategi och affärsmässiga mål så att organisationen kan leverera det som varumärket utlovar. Grunden är ett medvetet engagemang som syftar till att förbättra samarbete, bygga bättre team och använda handledare för att öka prestationsnivån.

Create a workplace where relationships thrive

Because talent doesn't work alone

Your organization is interconnected by teams—by people interacting in big and small ways every day. Every outcome relies on the ability to work well with others, but you can’t just snap talent together and expect them to function together as a team.

The best results are created through relationships.

Resultat genom relationer

Relationer är kopplingar som bygger på delade erfarenheter och förväntningar på framtiden. Core Strengths relationsintelligens hjälper team att identifiera historiska missuppfattningar, använda rätt arbetssätt för dagens uppgifter, och skapa bättre sätt att arbeta tillsammans i framtiden.

Resultat genom relationer

och det nya årtiondet av arbete

2020-talet håller på att definieras genom samarbete. Om vi ska jobba bättre måste människor lära sig att förebygga konflikter eller åtminstone hantera det. De bästa resultaten kommer från fjädrande relationer.

Förbättra samarbetet

Personer som vet hur de kan kanalisera drivkrafterna till sina personliga prestationer tar ansvar för sina val och de uppskattar även skillnader hos andra. Detta i sin tur bygger tillit. Teamen lär sig att skapa kvalitetssamverkan tillsammans så att problem löses och arbetet slutförs.

Improve collaboration with Relationship Intelligence (RQ)

Bygg bättre team

Team med starka relationer löper lägre risk för kommunikationsproblem. Team med relationsintelligens fokuserar på samtal som syftar till att få arbetet gjort. Man utnyttjar opposition som en positiv kraft och kan snabbt se alla sidor av ett visst problem. Ett sådant team kan ta tidseffektiva beslut som ger bättre resultat.

Ge handledning för att öka prestationerna

Relationsintelligens (RQ) ger en tydlig överblick över drivkrafter, konflikter och starka sidor hos ett team. Chefer som utnyttjar insikterna får ut mesta möjliga av allas starka sidor. Det blir möjligt att bygga en kultur med starka relationer där teamen reagerar snabbt på utmaningar och möjligheter.

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More