Skip to content

Förlorad

Produktivitet

Varje samtal dina anställda undviker

Insikter som undertrycks

Åsikter som uttrycks för döva öron.

$ 0
Årlig kostnad för konflikter

KOSTNADEN ÄR VERKLIG

Förlorad produktivitet mäts sällan eftersom ledare tenderar att hantera detta på samma sätt som de hanterar konflikter:

GENOM ATT HOPPAS ATT PROBLEMET FÖRSVINNER.

ÄNNU MER PROBLEMATISKT

De flesta utbildningar som strävar efter att förbättra kommunikation och höja produktiviteten appliceras sällan eller aldrig på de dagliga samtal som styr resultaten, i synnerhet när insatserna är höga och känslosvallen kan gå ännu högre.

ENDIMENSIONELLA PERSONLIGHETSPROFILER HJÄLPER INTE.

Varför? Eftersom de flesta team har antingen för mycket konflikt eller otillräcklig opposition för att se alla sidor av en fråga. Du behöver mycket mer relationell intelligens än bara starka sidor för att hantera detta.

MISSFÖRSTÅ OSS RÄTT. VI BÖRJAR MED KARTLÄGGNING.

Med Strength Deployment Inventory (SDI 2.0) bedömer vi personers motiv, drivkrafter och värderingar – inte bara deras starka sidor. Vår utbildning ”Resultat genom relationer” sätter relationsintelligensen i arbete. Människor lär sig att applicera kunskap om sig själva och lärdomar från andra och sätta in dessa i sammanhang i verkliga samtal.

VÅR RELATIONSINTELLIGENS FÖRSTÄRKS HELA TIDEN

Det gör att vi skiljer ut oss från mängden. Relationsintelligens från Core Strength följer din personal genom handledning i realtid. Deras samspel kan hålla högre kvalitet och leda till samtal där problem löses, idéer utmanas och affärsmässiga mål kan nås snabbare.

BÄTTRE RELATIONER KAN RESULTERA I ALLA FÖRÄNDRINGAR SOM EN ORGANISATION BEHÖVER.

LEDARSKAPSUTVECKLING

HÖGPRESTERANDE TEAM

KONFLIKTHANTERING

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

HANDLEDNING

MEN DEN FÖRLORADE PRODUKTIVITETEN?

DEN GÅR INTE LÄNGRE FÖRLORAD.

NÅ AFFÄRSMÅLEN SNABBARE

Core Strengths har givit mig ett nytt perspektiv, nytt självförtroende och en ny spelplan. Jag förstår bättre vad som motiverar min chef och kunskapen hjälper mig kommunicera på chefens språk. Arbete tillsammans är en positiv upplevelse med lyckade resultat – och när jag tog initiativ till att ändra min inställning hörde han vad jag sade.
ELIZABETH CARVER
ExxonMobil - Global Organizational Effectiveness Manager

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More