Skip to content

Positiva relationer förbättrar resultat

Utbilda för att förbättra resultaten inom teamet

Den underliggande utmaningen inom alla organisationer är dynamiken i teamen – oavsett om det gäller ett projekt där insatserna är höga, en missad deadline eller ett dödläge inom ledningsgruppen. Under vår utbildning lär sig chefer och team att se hur drivkrafter och styrkor påverkar de relationer på arbetsplatsen som måste utvecklas för att verksamheten att växa. För att kunna bygga starkare relationer, och samtidigt ta hänsyn till varandras olikheter, måste personer lära sig att anpassa sina arbetssätt och använda alla sina starka sidor för att prestera väl tillsammans.

Utveckla teamdynamik

Led alla på en produktiv väg till resultat

Core Strengths utbildning tar komplexa starka sidor och drivkrafter och gör dem till konkreta färdigheter som kan användas. I workshopen ”Resultat genom relationer” använder vi visuella hjälpmedel och grafiska presentationer av relationer och skapar en öppen diskussion. Visualiseringen är mycket kraftfull. Med en tydlig överblick över andras drivkrafter, och vetskap om hur dessa drivkrafter förändras vid konflikt, kan team kartlägga samspel och relationsdynamik, och utifrån detta skapa en handlingsplan som klarar de verkliga utmaningar som teamet ställs inför.

Sådan öppen, positiv kommunikation och planering gör att teamen kan utnyttja allas olika perspektiv och undika konflikter.

Core Strengths:
Resultat genom relationer

Upplevelsebaserad workshop för ledare och team

Våra utbildningar kan genomföras under en dag eller som flera virtuella sessioner. Utbildningarna bygger de färdigheter som medarbetarna behöver för att:

Ta kontroll över de starka sidorna – Lär du uttrycka åsikter och bli hörd av personer som har andra drivkrafter än dig själv. Att välja rätt stark sida i en situation kan ändra allt.

Rätt uppfattning – Att förstå varför personer fokuserar på särskilda frågor hjälper dig utveckla förmågan att lyssna och ta hänsyn till olika synpunkter, vilket är en fördel för beslutsfattandet inom gruppen.

Fokusera på det som har betydelse – I situationer där insatserna är höga kan en diskussion snabbt övergå i personangrepp. Den som kan lära sig hur personer reagerar på konflikter och som kan identifiera varningssignaler tidigt kan hålla samtalen produktiva.

Uppskatta olikheter – Att få perspektiv på vad som driver din chef och andra medarbetare skapar en kultur av uppskattning, vilket ökar varje individs vilja att uppnå gemensamma resultat.

Bli en certifierad handledare

Din organisations kultur och utbildningsbehov är unika – därför behöver du skickliga interna handledare

Även den medarbetare som har bäst färdigheter och är välmenande kan ha tillkortakommanden när det gäller att arbeta produktivt tillsammans. När personer inte kan bygga vidare på varandras starka sidor eller om de inte kan komma förbi varandras olikheter, kan det hindra din organisation att nå nästa framgångsnivå.

Handledar-kit

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More