Skip to content

Strength Deployment Inventory 2.0

I stället för att fokusera på VAD vi gör, kan SDI 2.0® hjälpa oss förstå VARFÖR vi beter oss på ett visst sätt och HUR vi relaterar till varandra. Med hjälp av relationsintelligens (RQ) kan SDI 2.0 skapa ett gemensamt språk som hjälper personer förstå vad som är viktigt.

Relationsbyggnad handlar om betydligt mer än mjuka färdigheter, och SDI 2.0 spelar en direkt roll i att hjälpa oss relatera till andra – och bygga upp vår förmåga att förbättra dialogen.

Med fokus på våra drivkrafter, får vi med SDI 2.0 viktig förståelse för vårt ledarskap – ”konsten att kunna påverka”. Det är lättare att kommunicera med och påverka någon när man förstår vad som är viktigt för personen. Den här insikten hjälper dig välja bästa arbetssätt för att engagera personer vars tankesätt och beteende verkar avvika kraftigt från ditt eget.

Det handlar om relationer

Genom att knäcka koden till personers varierande kommunikationsstilar kan teamet tydligare se de positiva avsikterna bakom andras åtgärder. Dynamiken i relationerna blir då tydligare och navigeringen underlättas.

Förstå vad som motiverar

SDI 2.0 visar vem du är och hur du fungerar genom fyra inbördes kopplade översikter:

Drivkrafter

Du kommer att se dina tre viktigaste drivkrafter och lära dig använda dessa på personer, prestationer och processer. Blandningen uttrycks som ditt MVS-värde (Motiverande VärdeSystem).

Konflikt

Din konfliktsekvens är ett unikt resultat som visar hur dina motiv ändras när konflikter eskalerar. Du ges möjlighet till korrigering.

Styrkor

Porträttet av dina styrkor listar alla 28 styrkor som du använder på arbetet. Det avslöjar också hur våra drivkrafter påverkar de styrkor vi använder mest.

Överdrivna styrkor

Alla pressar sina styrkor för långt ibland. Du ser var det finns risk att du överdriver insatserna – något som kan leda till att din effektivitet sjunker.

Förbättra teamets produktivitet

När dina resultat från SDI 2.0 kopplas till teamets medlemmar får du en mångdubbelt bättre överblick. Teamets överblick över SDI 2.0-resultatet visar vilken kollektiv balans av drivkrafter, konflikter och starka sidor som behövs för att ta upp rätt frågor, ta starka beslut och hålla arbetsflödet igång.

Endast insikt
räcker inte.

Det krävs handling.

De dagliga samtalen styr resultaten, i synnerhet när insatserna är höga. Med relationsintelligensen i SDI 2.0 kommer dina anställda att kunna använda sina kunskaper om en produktiv dialog, vilket leder till snabbare problemlösning.

Personliga SDI 2.0-rapport

Forskning baserad på

0

bedömningar

SDI 2.0 bygger på en stabil vetenskaplig grund. Systemet förklarar och förenklar den komplexa dynamiken i relationerna.

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More