Skip to content

Products

Utforska vår svit med verktyg för kulturomvandling
Core Strengths SDI 2.0 strengths assessment and leadership training improves self-awareness and team collaboration.

Bedömning

SDI 2.0 (Strength Deployment Inventory)

Vårt system SDI 2.0 – Strength Deployment Inventory – är grunden till den relationella intelligens som anställda använder sinsemellan, i team, och i samarbeten mellan avdelningar för att förbättra sina resultat.

Du får en bild av personernas helhet: de starka sidor som de tar med sig till arbetet, deras drivkrafter vid samarbete med andra, och mycket mer.

Praktiska övningar

Core Strengths: Resultat genom relationer

Vår utbildning fokuserar på att använda SDI 2.0-resultaten i verkliga arbetssituationer eller relationer.

Med bättre förståelse för de anställdas drivkrafter kommer de att kunna använda fler starka sidor och bli mer anpassningsbara – och framgångsrika – i att hantera andra som arbetar på annorlunda sätt.

Plattform​

Vår plattform håller koll på relationerna. På bara några sekunder kan dina anställda dela och jämföra starka sidor, få vägledning om ordval och mycket mer.

Personlig handledning kommer efterhand att förbättra relationer och resultat kontinuerligt samtidigt som personalen – och organisationen – kan bli djärvare samt mer innovativ och produktiv.

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More