Skip to content

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledarskap: Resultatens drivkrafter

Ledare som multiplikator

De bästa ledarna fungerar som multiplikatorer – de tar fram det bästa hos andra genom att inspirera till fantasi, skapa motivation och ge alternativ i stället för kommandon och kontroll. Deras kommunikation gentemot team är tydlig och konsekvent över hela organisationer.

Att få ut det bästa hos andra kräver förmåga att kunna uppskatta varierande perspektiv och personligheter och samtidigt kommunicera på ett sätt som både respekterar och skräddarsys efter dessa skillnader. Relationer och förmåga att relationer till alla typer av personer oavsett rank, titel eller roll är en avgörande färdighet för varje framgångsrik ledare. Detta aktiverar också alla andra komponenter inom ledarskap. Färdigheter i relationsbyggnad är dock inte något som kommer av sig självt.

De kräver investering i tid, ansträngning och en lagom dos empati. Även de mest tillmötesgående ledarna, som i allmänhet har stark social kompetens, kräver insikter för att kunna få kontakt med personer över ett mångfacetterat spektrum av personligheter, drivkrafter och erfarenheter. Ett nyanserat och flexibelt arbetssätt blir nödvändigt, i stället för en statisk modell som är likadan för alla. Det finns många utbildningsprogram som försöker täcka in allt, men utbildningar som bygger på fasta program fungerar inte eftersom alla människor är olika och ingen teknik passar i alla situationer.

Core Strengths arbetssätt

Lär av historien, bemästra nutiden och skapa framtiden tillsammans

Core Strengths unika arbetssätt hjälper ledare skapa bättre relationsintelligens för individer och team så att de kan lära sig av historien, bemästra nutiden och skapa framtiden tillsammans inom sitt team.

Core Strengths system Strength Deployment Inventory 2.0 är centrum för all ledarskapsutveckling som förbättrar chefernas förståelse av dels sina egna drivkrafter och starka sidor plus drivkrafter och starka sidor hos människor i omgivningen. Detta ger bättre förståelse och klarhet i VARFÖR människor fungerar på ett visst sätt. Vi kan förpassa parametrar som skuldbeläggande och envisa missuppfattningar till historien.

HISTORIEN
Lär av historien​
Hitta saknad information, identifiera missuppfattningar och få en tydligare överblick över nutiden.
HISTORIEN
NUTIDEN
Bemästra nutiden
Bedöm drivkrafter, underlätta rätt starka sidor i relationerna, och kommunicera på rätt sätt.
NUTIDEN
FRAMTIDEN
Skapa framtiden tillsammans
Klargör önskade resultat och det mest effektiva sättet att samarbeta.
FRAMTIDEN

Relationsintelligens (RQ) är insikt hjälper dig anpassa arbetssätt och göra samspelen mer effektiva.

Genom att ändra gamla uppfattningar kan ledare bli bättre utrustade för produktivt samspel med kolleger i nuet. Ledare kan tolka ord och handlingar bättre och samtidigt justera sina arbetssätt och välja rätt starka sidor för att engagera och motivera kolleger. Vinsten med det här arbetssättet är att det ingjuter ett personligt ansvar för att leverera resultat hos alla teammedlemmar.

Nästa steg innebär att ledarna kan utnyttja relationsintelligens för att hålla kraftfulla målorienterade samtal med sina teammedlemmar. I och med detta kan ledarna utnyttja ny kännedom om drivkrafter och starka sidor och välja bästa väg framåt. Ledaren kan även välja vilka beteenden som ska användas för att nå dessa mål och samtidigt skapa personansvar för åtgärder och resultat. Metoden att koppla mål till drivkrafter ger en närmast gränslös källa till energi och passion som kan hjälpa personer att hålla ut och lyckas uppnå sina mål.

Så arbetar vi med kunder

Bedömningar, utbildning, och Core Strengths plattform

Core Strengths använder en mångfacetterad metod i sin ledarskapsutbildning – vi kombinerar bedömningar, vi har en erfarenhetsbaserad kursplanoch vi tillhandahåller Core Strengths plattform. Med dessa verktyg kan du kommunicera mer effektivt både internt i team och externt gentemot kunder och samarbetspartners.

SDI 2.0 ger bättre kännedom om individerna och teamet.

Ledarna kan praktisera Core Strengths principer i realtid inom ramen för det erfarenhetsbaserade seminariet

Realtidstillgång till insikter och tips ger möjlighet att utveckla bättre direkta relationer

Resultaten

Kundernas inspirerande berättelser

Core Strengths har dokumenterad erfarenhet av att leverera resultat – dels genom omfattande ledarskapsutveckling, dels genom integration med våra kunder och dels genom utbildningssatsningar. Läs om de resultat som våra kunder har uppnått genom att använda Core Strengths för att få fram ledare i toppklass inom sina organisationer.

Nu ledande

Relationsintelligens och fyra trender inom ledarskap

Bemästra flera ledarstilar och minska konflikterna i dina team, öka inkluderingen, eliminera fördomarna och bygg förtroende.

Leading now book cover, a guide to core strengths' leadership development solutions

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More