Skip to content

HÖGPRESTERANDE TEAM

Använd alla talanger

Om olika röster ska höras måste alla lyssna

Det finns tydliga samband mellan team som avhandlar alla sidor av en viss fråga och enaståande resultat. Det låter enkelt, men en miljö som stöder sådant samarbete kräver anpassningsförmåga i kommunikationen bland teammedlemmarna, och de måste sätta samarbetet först.

Se teamets starka sidor ur ett helikopterperspektiv

I ett team finns det många olika färdigheter, men framgången ligger i att veta varför och hur personer använder dessa färdigheter

Teamen består av relationer som samverkar på många sätt, vilket gör att teamets sammansättning blir avgörande för produktiviteten. Men hur ofta ser ett team på sig självt som en helhet?
På Core Strengths plattformen kan resultaten från ett teams SDI 2.0 kombineras till ett styrkeporträtt för teamet och ge insikt till (och bortom) teamdynamiken. Om en ny person startar i ett team och har en kompletterande styrka, t.ex. någon som är metodiskt framstående, kan det lyfta hela teamet så att de presterar bättre. Denna medvetna samling av styrkor ökar anpassningsförmåga och ansvarsskyldighet och skapar en arena för de som ingår i teamet att knytas närmare varandra och bygga starkare relationer.

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More