Skip to content

Vision

Vi föreställer oss en värld där människor har makten att skapa mer positiva och produktiva relationer genom att lära sig när och hur de ska använda sina inre styrkor.

Relationer kan vara komplexa, men det betyder inte att det behöver vara svårt att utveckla medarbetare att bli mer effektiva. Core Strengths är den enda lösningen som hjälper dig förbättra relationer, bygga bättre team och coacha till bättre prestationer över hela din organisation. Våra kartläggningar, utbildningar och vår plattform gör det möjligt för dig att aktivt skapa de samtal som behövs för att ta verksamheten till nästa steg.

Sedan 1971 har över 3 miljoner personer gjort SDI kartläggningen och lärt sig hur de på ett flexibelt sätt kan arbeta för att få en bättre, ömsesidig framgång i sina relationer. Idag är det lättare än någonsin att använda den relationella intelligens som vår Core Strengths plattform ger tillgång till – ett banbrytande verktyg för medarbetarutveckling som hjälper människor att nå sin högsta potential genom relationer.

Ledarskap

Möt experterna bakom Core Strengths

Core Strengths erbjuder dynamiska, trovärdiga talare som är specialiserade inom ämnen som ledarskap, ansvarsskyldighet och teamwork baserat på starka sidor och kan integrera dessa i vilket Core Strengths event som helst. De använder sig av den senaste forskningen och delar den med erfarenhet och kunskap och de har alla arbetat med olika företag och typer av publik.

TIM SCUDDER PhD

Principal | Författare
RÖD-GRÖN

MIKE PATTERSON Ed.D.

Principal | Författare
RÖD

Steve Wood

Director of Client Solutions | Master-handledare
GRÖN

Lisa Graham

VP, Director of Client Relationships
RÖD

Vår historia

1971 presenterade Elias Porter SDI och Relationship Awareness Theory. Hans teori fokuserar på personliga styrkor och deras underliggande drivkrafter som nyckeln till att förstå människor och förbättra relationer. SDI är den praktiska tillämpningen av teorin och var den första personlighetskartläggningen som använde färger. SDI har använts på alla kontinenter och är tillgänglig på över 25 olika språk.

Teorin bakom SDI började ta form under 1950-talet när Elias Porter var del i gruppen som introducerade det som hette ”client-centered therapy and the human potential movement”. Porter arbetade nära Carl Rogers på University of Chicago och det var där han började arbeta med personlighetskartläggnignar och var en bidragsgivare till Rogers ”client-centered concepts”. Porters tidigaste kartläggningar baserades på Erich Fromms beskrivningar av icke-produktiva personligheter som i sin tur var av en utveckling av Sigmund Freuds tankar.

Vår kultur

Core Strengths kultur är en del av vår vision för företaget och den värld vi strävar efter att bygga varje dag. Det är inte bara något vi säger, utan det är ett löfte till både våra anställda och kunder att vi alla kan arbeta bättre tillsammans. 

Core Strengths i media

Introducera Core Strengths till din organisation

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More