Skip to content

Från karantän till att jobba på distans

Coronaviruset påverkar verksamheter på sätt som vi inte sett tidigare. Från Amazon till Twitter, restriktioner för resor har införts och varje vecka är det nya städer och områden som sätts i karantän. Ovisshet och rädsla fortsätter att spridas.

Är ni redo att ändra er utbildningsstrategi?

Anpassa er utbildningsstrategi för 2020

Vi är mer engagerade än någonsin att hjälpa er igenom de kommande dagarna, veckorna och månaderna. Vi är där tillsammans med er för att stödja de ledare som är där för sina team i en tid av ovisshet, med en förankring i relationer, beslut och gemenskap.

  • Om budgeten minskas, kan ni fortfarande nå era mål för Learning and Development?
  • Om ni inte kan mötas ansikte mot ansikte, kan era team fortfarande lösa ihållande oenigheter?
  • När er personal och handledare inte kan resa, kan ni fortfarande sammanföra människor och idéer?
  • Om utbildningsmaterial är försenat, hur leder ni då en workshop?

Er personalstrategi och pågående L&D-satsningar behöver inte upphöra. Ni kan fortsätta leverera utbildning och till och med expandera utanför det fysiska klassrummet. Era team kan lära sig att stärka relationer i en ny, virtuell arbetsmiljö. Inte säker på vad som är nästa steg?

Använd oss för att lära er mer om att samarbeta och utbilda i en virtuell miljö

Introducera Core Strengths till din organisation

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More