Skip to content

On-Demand Webinars

UPCOMING WEBINARS

Train Virtually Anywhere

Anpassa er utbildningsstrategi

Vi är mer engagerade än någonsin att hjälpa er igenom de kommande dagarna, veckorna och månaderna. Vi är där tillsammans med er för att stödja de ledare som är där för sina team i en tid av ovisshet, med en förankring i relationer, beslut och gemenskap.

  • Om budgeten minskas, kan ni fortfarande nå era mål för Learning and Development?
  • Om ni inte kan mötas ansikte mot ansikte, kan era team fortfarande lösa ihållande oenigheter?
  • När er personal och handledare inte kan resa, kan ni fortfarande sammanföra människor och idéer?
  • Om utbildningsmaterial är försenat, hur leder ni då en workshop?

Er personalstrategi och pågående L&D-satsningar behöver inte upphöra. Ni kan fortsätta leverera utbildning och till och med expandera utanför det fysiska klassrummet. Era team kan lära sig att stärka relationer i en ny, virtuell arbetsmiljö. Inte säker på vad som är nästa steg?

Leading Now

Relationship Intelligence and 4 Trends in Leadership

Dr. Mike Patterson tittar närmare på några av de utmaningar som chefer möter och hur relationellt intelligens kan vara användbart för att bygga mer agila team som där man hjälper varandra mer för att nå bättre resultat.

Relaterad läsning

Introducera Core Strengths till din organisation

Watch the Train Virtually Anywhere Webinar

Watch the Leading Now Webinar

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More