Skip to content

Öppna seminarier

Leverera resultat genom relationer

Delta i ett Core Strengths-seminarium och lär dig hur du kan samarbeta bättre.

Det är ett stort löfte, men vi menar det – och vi har närmare 50 års resultat som stöd. Dessa resultat innefattar 3 miljoner människor i tusentals organisationer som arbetar mer funktionellt och får mer tillfredsställelse och framgångar tack vare Core Strengths.

Core Strengths gav vårt team en gemensam vokabulär så att vi kan kommunicera våra prioriteringar och lösa konflikter. Vi tar snabbare beslut och vi lägger mindre tid på att lösa meningsskiljaktigheter. Vi lyssnar och uppskattar varandras synpunkter och perspektiv mer eftersom vi ser hur olika synvinklar faktiskt hjälper oss att se klarare.

Dixon Keller
Director of Sales, Humana

Se förhandsvisning av seminariet

Core Strengths hjälper personer att bygga en grund för att utveckla relationell intelligens och hur den kan användas för att förbättra kommunikation och skapa effektivare team på arbetsplatsen.

Ladda ner seminarieöversikten

Ladda ner ett exemplar av Core Strengths: Resultat genom relationer – Seminarieöversikt

Dagens verklighet? Relationer är nyckeln till högpresterande team.

Det beror på att förmågan att samarbeta effektivt med andra inte bara är något som är ”trevligt att ha” idag – den är ett måste. Nya mål, olika teammedlemmar, och växlande roller, strukturer och ansvarsområden är realiteter som genererar dåliga prestationer. Dåliga arbetsrelationer resulterar ofta i konflikter som påverkar förmågan att leverera projekt både enligt plan och budget. Det är inte brist på kunskap, färdigheter eller motivation, utan bristfällig hantering av relationer som resulterar i den högsta kostnaden för ett arbetsteam.

Människor är komplexa, och detta kan innebära en utmaning vid samspel med andra personer. Vissa gånger kan det vara mycket svårt – men relationer behöver inte vara det. Idag måste chefer få medarbetare att förstå att alla har ett unikt ”samarbetsspråk”. Det är där som Core Strengths kommer in. Vår utbildning hjälper chefer och team förstå sitt eget språk, och de språk som andra personer talar. Programmet ger ytterligare förståelse av hur språken förändras vid konflikter och visar även hur du kan förhindra, hantera och lösa dem.

Utrusta teamen så att de kan lyckas. Ge dem verktygen de behöver för att ta initiativ, skapa innovativa lösningar och ta smarta beslut. Ge dem fördelarna med Core Strengths.

Core Strengths integrerar kommunikationen mellan tre affärsmässiga prioritetsområden:

 • Person – att vilja hjälpa och utveckla andra
 • Prestation – att styra åtgärder och nå resultat
 • Process – att upprätta en tydlig och meningsfull ordning

ExxonMobil introducerade Core Strengths: ”Resultat genom relationer”-workshopen för att hjälpa medarbetare och chefer att få bättre insikt om sina drivkrafter, men också deras medarbetares drivkrafter, för att förbättra dialogen och samtidigt förbättra och hantera konflikter inom teamen och mellan kollegor på ett bättre sätt. Projektteam utrustade med Core Strengths relationella intelligens omvandlande vad som tidigare hade varit improduktiva samtal till samspel som gav bättre innovationsförmåga och högre effektivitet.

Case study
ExxonMobil

Kommande workshops

Du kommer att lära dig:

I det här handlingsinriktade seminariet kommer du lära dig:

 • Utveckla färdigheter i samarbetsfokuserad kommunikation.
 • Bygga starkare engagemang och ansvarstagande mellan människor.
 • Förbättra din förmåga att engagera dig i produktiv opposition och ta bättre beslut.
 • Förstå, acceptera och uppskatta relationell intelligens.
 • personlig autenticitet.
 • Öka det personliga ansvaret för att producera resultat genom relationer.

Jag är alltid så imponerad av Core Strengths – både innehållet och hur smidigt det är att använda. Det visar verkligen kraften i djupgående samarbete och den kunskapen används dagligen i de beslut som våra chefer tar.

Debra LaCroix
Learning & Development, Princess Cruises

Så här går inlärningen till:

Core Strengths-seminariet hjälper dig omvandla kraftfulla nya koncept till snabba, effektiva åtgärder genom att lära att:

 • Bedöma drivkrafter: vi måste vara tydliga med vilka resultat vi vill ha, och vi måste också förstå hur vi kan hantera opposition och konflikt på ett produktivt sätt.
 • Utnyttja rätt starka sidor: allt handlar om att använda rätt verktyg för uppgiften – vi måste använda rätt starka sidor (beteenden) och samtidigt hantera våra svagheter (överdrivna starka sidor) för att få bästa resultat.
 • Kommunicera rätt: vi måste utnyttja kraften i ett gemensamt samarbetsspråk och kommunicera på ett sätt som andra människor kan förstå.

Du lämnar seminariet med kunskaper och färdigheter som är avgörande när du ska hantera de mest krävande situationerna på din arbetsplats – och en handlingsplan som skräddarsys för just den situation som du står inför. Din plan täcker:

 • Bedömning av vad som verkligen händer under den interpersonella ytan, och en tydlig förståelse av allas drivkrafter och beteenden.
 • Vilka starka sidor du behöver använda inom ditt team för att få bästa möjliga resultat.
 • Hur du kan kommunicera med dina intressenter på deras språk för att uppnå dina mål på ett produktivt sätt.

Core Strengths-seminarierna ger stor utdelning – det leder till bästa möjliga avkastning på investeringarna.

Jag känner inte längre att jag gissar eller chansar när det kommer till hur jag ska leda mitt team för att förbättra samarbetet. Core Strengths gav mig en plan för hur jag ska kommunicera och samspela med varje person, genom att veta vad som är viktigt för dem. Jag delegerar mer strategiskt och i retur får jag ett bättre jobb gjort på grund av det. Mitt team känner sig mer investerade och kommer också med nya idéer och lösningar som vi inte tänkt på tidigare. Jag får ut det bästa arbetet från mitt team nu - för jag vet hur jag ska göra det.

Jennifer Holthusen
VP of Employee Engagement and Development, US Bank

Sätt din plan i verket

Alla deltagare genomför en handlingsplan under seminariet. Planen hjälper dem bygga deras egna interpersonella relationer och utveckla ett samarbetsspråk som kan användas i en arbetssituation där insatsen är hög. Detta knyter inlärningen till verkligheten genom att koppla nyckelkoncept till verkliga utmaningar i ett välkänt och tidskänsligt sammanhang.

Deltagarna uppmanas dels att omedelbart testa sina nya insikter och de får även en tydlig och repeterbar process som de kan följa vid andra situationer. Detta gör att kunskaperna från Core Strengths håller långt efter seminarietiden.

Se hur Core Strengths RQ-plattform tillämpas

Download workshop overview

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More