Skip to content

Team Performance Workshops

Bygg teamförtroende, samarbete och motståndskraft

Utnyttja våra Master Facilitators för att hjälpa dig att coacha ditt team genom smartare beslut och varaktiga resultat.

Seminarier anpassade till ditt team

Vill du använda Core Strengths i din organisation? Vi levererar!

Vi presenterar utbildningen Core Strengths: Resultat genom relationer för din organisation på arbetsplatsen, i form av ett flexibelt och erfarenhetsbaserat, interaktivt seminarium. Under seminariet kommer du att se vad som gör Core Strengths unikt utan att behöva låsa upp dig ekonomiskt eller tidsmässigt. Du stöttar deltagarna i att utveckla en kultur baserad på samarbete där de tar ansvar för resultaten.

Seminariets fördelar

En upplevelse av den här typen sänder ett kraftfullt meddelande om att ledningen bryr sig om påvisbara resultat. Genom att värdesätta åtgärder som hjälper människor arbeta tillsammans kommer vi att uppnå mer och kunna lyfta oss själva till de tillväxtutmaningar som företaget har.

Beatrice

Det var lätt att följa med i seminariets struktur och det var verkligen en ögonöppnare, särskilt när allt sätts i sammanhang och kopplas till samspel och situationer med ”höga insatser”. Jag använder redan mina nya kunskaper!

Laura

Det här seminariet är suveränt – 5 stjärnor! Jag gillade verkligen att jag kunde diskutera mina MVS-värden (motiv) med mina medarbetare utan att känna att de dömde mig. Handledarnas utlärningsstil och uppmuntrande, plus övningar fulla av aha-upplevelser, gjorde att vi lätt kunde plocka upp färdigheter som jag kunde börja använda i arbetet.

Ryan

Min roll innefattar hantering av samarbetspartners och arbetet innebär stora utmaningar. Jag ville se hur jag kunde nå bättre resultat mer effektivt. Efter seminariet kunde jag använda våra Core4-värden bättre – att ta hänsyn till andra, att förstå deras motiv och försöka hitta en lösning som löser problemet och samtidigt veta vilka drivkrafter som finns bakom.

Erika Jones

Möt våra master-handledare

Tim Scudder Ph.D.

Principal | Author | Master Facilitator

Mike Patterson Ed.D.

Principal | Author | Master Facilitator

Steve Wood

VP of Global Delivery | Master Facilitator

Carmel Gardner

Master Facilitator

Kyle Menig

Master Facilitator

Claire Tiffney

Master Facilitator

Ray Linder

Master Facilitator

Headshot of Bob Fuhs

Bob Fuhs

Master Facilitator

Jeff Gaines

Master Facilitator

Headshot of Michael Brown

Michael Brown

Master Facilitator

Lisa Greenwood

Master Facilitator

Introducera Core Strengths till din organisation

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More