Skip to content

Handledar Certifieringar

Bli en Core Strengths facilitator i en av våra kommande live virtuella instruktörsledda certifieringar.

Bli certifierad handledare för Core Strengths

Utveckla en bättre arbetskultur tillsammans

Din organisations kultur och utbildningsbehov är unika – därför behöver du skickliga interna handledare.

Även skickliga anställda med bästa intentioner kan komma till korta när det gäller produktivt arbete i grupper. Och när personer inte kan bygga vidare på varandras starka sidor eller om de inte kan ta sig förbi skillnader, kan det hindra organisationen att nå nästa framgångsnivå.

Som Core Strengths-handledare kommer du att lära dig hur du kan presentera de kraftfulla seminarierna ”Resultat genom relationer” i din organisation samtidigt som du uppfyller organisationens unika kultur och utbildningsbehov. Du hjälper teammedlemmarna kommunicera mer effektivt genom att förstå deras egna drivkrafter – och även drivkrafterna hos deras medarbetare – något som leder till bättre kommunikation och resultat.

Under det två dagar långa certifieringsseminariet lär du dig leda personer inom organisationen så att de kan:

 • Förstå kommunikationsstilar baserat på egna starka sidor och underliggande drivkrafter.
 • Välja hur de kan utnyttja sina starka sidormer effektivt och fatta bättre beslut.
 • Utveckla ett djupare personligt ansvar för att nå resultat.
 • Navigera igenom svåra konfliktsituationer som hindrar effektiv kommunikation.
 • Hantera en situation där insatserna är höga genom handlingsplanering enligt programmet ”Resultat genom relationer”.

Registrera dig nu för att delta i en live instruktörsledad virtuell certifiering

See All Events

Core Strengths arbetssätt ger en modell som är lätt att förstå, intuitiv och som personer snabbt kan ansluta till. Den hjälpte personer i vårt företag att kommunicera mer effektivt eftersom de förstod sina egna personliga arbetssätt samtidigt som de insåg att det fanns nya sätt att arbeta tillsammans och vara mer produktiva utan att glömma bort sig själva.

Orna Sarfaty Ph.D
Senior Director of Human Resources, SanDisk

Ge ditt team verktyg för att bygga och upprätthålla samarbetsrelationer.

Som certifierad handledare inom Core Strengths: Resultat genom relationer

 • Blir du expert på att leverera Core Strengths seminarie: ”Resultat genom relationer”.
 • Du gör kraftfulla analyser oh kartläggningar som ger chefer och team i hela din organisation ett gemensamt språk där de kan förstå sig själva och andra.
 • Du stöds av världens mest intelligenta utbildningsplattform som kombinerar vårt prisbelönta ukartläggningsverktyg Strength Deployment Inventory (SDI 2.0) med nästa generationen handledningsteknik.

Det är lätt att bli certifierad

Du lär dig direkt från författarna som skapade Core Strengths: ”Resultat genom relationer”-programmet. Med 16 timmars interaktiva och praktiska uppgifter kommer du att få djupgående kunskaper om hur du själv kan hålla i utbildningen på expertnivå. Du kan bli certifierad handledare på någon av de platser som anges nedan. Om du inte har möjligthet att resa till någon av de platser som vi besöker kan du även fråga oss om virtuell certifiering.

DAG 1

 • Upplev utbildningen som deltagare. Du får lära dig om dina egna starka sidor, baserat på dina underliggande drivkrafter.
 • Utforska teorin bakom seminariet så att du kan bemästra innehållet på en djup nivån.
 • Lär dig leda olika engagerande, erfarenhetsbaserade inlärningsaktiviteter.
 • Få tillgång till alla funktioner i Core Strengths utbildningen ”Resultat genom relationer” via vår plattform – här integreras kursinnehåll med video, personliga rapporter och utbildningsverktyg som gör kursupplevelsen engagerande och produktiv.

DAG 2

 • Gå på djupet inom avancerad handledningsteknik och lär dig hur du implementerar utbildningsplaner.
 • Öva på dina nya handledningsfärdigheter i en energifull och samtidigt trygg och konstruktiv miljö.
 • Upptäck nya möjligheter att använda kunskaperna för att förstärka prestationerna på både individ- och organisationsnivå.

Become a Core Strengths Certified Facilitator

Som certifierad handledare för Core Strengths: Resultat genom relationer har du tillgång till mängder av supportresurser:

 • Ett helt set med resurser för deltagare – SDI 2.0 bedömning online, Core Strengths deltagarguide, SDI snabbguide och Handlingsplan för resultat.
 • Handbok för handledare (med format för flera agendor) som stöd för ditt utbildningsprogram.
 • Herschel ryggsäck med ficka för laptop och plats för ditt studiematerial.
 • Tillgång till Core Strengths-plattformen – som du kan använda för att hantera onlinebedömningar, ta emot uppdateringar och utnyttja ytterligare utbildningsresurser.
 • Core Strengths Presentatören – används för att visa gruppresultat, innehåll från presentationen, spela upp videos samt visa tidtagning för övningar och pauser.
 • IOGEAR RedPoint Pro fjärrkontroll med inbyggd trådlös mus för att enklare navigera mellan sidorna i presentationen.

Core Strengths seminariet ”Resultat genom relationer” består av fem delar som innefattar:

1. Bedöma drivkrafter: När det går bra
I den första delen lär du dig hur personer bedömer drivkrafter när allt går bra. Du får också resultaten från din egen SDI 2.0-utvärdering (Strength Deployment Inventory), vilket kommer avslöja ditt eget MVS-värde (Motivational Value System – Motiverande VärdeSystem). Du ser hur ditt MVS påverkar det sätt på vilket du arbetar med andra och hur deras MVS-värden påverkar det sätt som de arbetar med dig. Du kommer också att studera handlingsplanen som hjälper deltagarna att tillämpa allt som de lär sig i seminariet, så att de kan skapa bättre resultat genom relationer.

2. Bedöma drivkrafter: Vid konflikt
En persons drivkraft förändras vid en konflikt. Med SDI 2.0-resultatet som grund kommer du att lära dig bedöma drivkrafter när dessa förändras vid en konflikt – och hur detta påverkar ditt samspel med andra under sådana omständigheter.

3. Välj rätt styrkor: Förstå dina resultat
Alla har 28 starka sidor till sitt förfogande, och det är viktigt att förstå hur man ska använda de bästa starka sidorna i varje situation där insatserna är höga. I den här delen ska vi titta på hur du använder dina starka sidor för närvarande, och se hur du kan använda olika starka sidor och generera bättre resultat. Du kommer också att se och höra hur dina starka sidor uppfattas av andra och även få nya insikter om hur dina starka sidor påverkar dina teamrelationer. Slutligen kommer du att kunna koppla alla dina starka sidor till dina drivkrafter, vilket gör dem mer kraftfulla, effektiva och hållbara.

4. Välj rätt styrkor: Undvik att överdriva
Vi alla har egenskaper som kan göra det svårt att arbeta produktivt med andra. Dessa ”svagheter” börjar ofta som starka sidor som överutnyttjas och blir ineffektiva eller i värsta fall orsakar konflikter mellan människor. I den här delen ska vi titta på risker att överinvestera i vissa starka sidor och hur detta kan begränsa din effektivitet. Du kommer att lära dig vem det är mest troligt att du kommer få problem med om du överdriver en stark sida. Du får även insikter om hur du kan hantera överdrivna starka sidor och hur du kan omvandla dem till produktiva krafter.

5. Kommunicera rätt: Använd SDI-språket
Core Strengths utbildning är som att lära sig ett nytt språk. Vi presenterar en ny ”samarbetsvokabulär” som personer kan använda oavsett om de skriver ett viktigt email till en kund, hanterar ett problematiskt konferenssamtal, eller leder ett viktigt möte. Medarbetare som har ett tydligt mål och som har bedömt sina egna och andras drivkrafter kan bokstavligen tala den andra personens språk. Efter strukturerad övning kan du applicera dina nya färdigheter på en situation där insatserna är höga och du behöver få ett avgörande resultat. Du lämnar programmet med en färdig handlingsplan som du kan implementera för att själv nå bättre resultat genom relationer.

Förutom seminariet ”Resultat genom relationer” kommer du också i certifieringskursen för handledare att:

 • Få den innovativa Core Strengths Presentatören – ett USB-minne till din laptop som innehåller videovinjetter, ett kraftfullt utbildningsverktyg för visning av bedömningsdata om deltagarna, samt en intuitiv kursplan som förstärks av tydlig grafik.
 • Lära dig strategier för att leverera Core Strengths: Resultat genom relationer-programmet inom din organisation.
 • Få mentorhjälp från en seniorhandledare och dra nytta av deras kunskap och erfarenhet.
 • Träna på handledning och kursprogrammets delar tillsammans med andra kursdeltagare.
 • Få tillgång till Core Strengths forum och resurser för handledare.
 • Skaffa dig verktygen som krävs för att omedelbart leverera Core Strengths: Resultat genom relationer-utbildningar
 • Anslut dig till en global gemenskap som omfattar över 4 000 certifierade handledare.
 • Ha verktyg, resurser och expertis lätt till hands så att du kan frigöra styrkorna hos personerna i din organisation – redan idag.

Se hur Core Strengths RQ-plattform tillämpas

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More