Skip to content

Event

Upplev det själv

Relationer kan vara komplexa. Att hantera dem behöver inte vara det.

Core Strengths är den enda lösningen som utvecklar coachbar relationell intelligens hos din personal så att de kan överbrygga kommunikationsbarriärer, hantera deras olikheter annorlunda och aktivt skapa samtal som för verksamheten framåt. Vi har startat en resa för över 3 miljoner personer globalt mot starkare relationer och bättre resultat.

I alla fall började deras kollektiva förändring med att de deltog i en av våra Core Strengths ”Resultat genom Relationer” seminarier. Vi erbjuder tre sätt att starta upptäcktsresan: Dessa seminarier fungerar som en erfarenhetsbaserad testkörning. Certifieringsprogrammet för handledare ger professionella handledare möjlighet att ta vår kursplan och plattform till sina organisationer. Och det interna seminarierna gör det möjligt för våra egna experthandledare att utveckla och leda en skräddarsydd kurs för dig och din organisation.

Jag är alltid så imponerad av Core Strengths – både innehållet och hur smidigt det är att använda. Det visar verkligen kraften i djupgående samarbete och den kunskapen används dagligen i de beslut som våra chefer tar.

Debra LaCroix
LEARNING & DEVELOPMENT, PRINCESS CRUISES

Certifieringar för handledare

Bli certifierad handledare för Core Strengths

Din organisations kultur och utbildningsbehov är unika – därför behöver du skickliga interna handledare. Även de mest kvalificerade och välmenande medarbetarna kan ibland komma till korta när det gäller att arbeta mer produktivt tillsammans. Och när personer inte kan bygga vidare på varandras starka sidor eller om de inte kan ta sig förbi skillnader, kan det hindra organisationen att nå nästa framgångsnivå.

Som en handledare i SDI 2.0 och Core Strengths-seminarier ser jag annan nivå av engagemang hos deltagarna i de här klasserna. Jag har under många år hållit i andra utbildningar där självutvärderingar ingått, men jag har inte upplevt något annat program där deltagarna minns sina resultat och fortfarande pratar om dem flera år efteråt! Alla handledare vet vilken dröm det är - deltagare som verkligen minns och kan ha reflekterande diskussioner flera år senare.

Linda Pandey
Professional Development Specialist, SchoolsFirst Federal Credit Union

Interna seminarier

Core Strengths upplevelsen anpassas till ditt team

När det kommer till att skapa en inlärningskultur så lever vi som vi lär. Våra seniora handledare gör allt de kan för att dela med sig av sina erfarenheter av användandet av Core Strengths lösningar till både individer och team, oavsett om det är vid ledarskapsutbildningar, inklusivitetsprogram eller organisationsanpassning. Listan blir bara längre och längre.

Webinar

Vi älskar att lära oss nya saker

När det kommer till att skapa en inlärningskultur så lever vi som vi lär. Våra seniora handledare gör allt de kan för att dela med sig av sina erfarenheter av användandet av Core Strengths individuella lösningar och teamlösningar, oavsett om det är vid ledarskapsutbildningar, inkluderingsprogram eller för att bli mer anpassningsbar som organisation. Listan blir bara längre och längre.

Core Strengths är grundläggande för våra ledarskapsutvecklingsprogram. Våra chefer är entusiastiska över vad de lär sig och ivriga att få använda verktygen och resurserna. Förbättringen av arbetsrelationer och kommunikation har lett till ökad ansvarsskyldighet, samarbete och innovation. Som ett resultat är våra kurser alltid överfulla, med hela avdelningar som ber om kurser tillägnade enbart till deras team.

Tim Perlick
Sr. Director, Professional Development, CME Group (Chicago Mercantile Exchange)

Se hur Core Strengths RQ-plattform tillämpas

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More