Skip to content
Slider

Skapa en arbetsplats där relationer utvecklas. För framgång kräver samverkan.

Upptäck
relationell intelligens

Nå målen snabbare med prisbelönta kartläggningar, utbildning som baseras på personers starka sidor, och den beprövade Core Strengths-plattformen.

Relationell intelligens
på arbetsplatsen

Se hur ett Fortune 500-företag, en myndighet och en global återförsäljare använder Core Strengths för att förbättra samarbetet, bygga bättre team och coacha för att öka prestationsnivån.

Mät drivkrafterna bakom
höga prestationer

Upplev Strength Deployment Inventory (SDI 2.0) själv och hur du kan använda relationell intelligens.

KOMMANDE EVENT

Se hur Core Strengths RQ-plattform tillämpas

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More