Skip to content

Bättre team
Smartare beslut
Varaktiga resultat

Core Strengths ger ditt team möjligheten att mötas på distans, utbildas virtuellt och ha ett produktivt samarbete från alla delar av världen.

Virtuell utbildning på ett enkelt sätt

När det inte är möjligt att mötas ansikte mot ansikte så behöver chefer inom Learning and Development flexibla alternativ för utbildning. Vår prisbelönta produkt hjälper er att leverera engagerande, minnesvärda utbildningsupplevelser virtuellt och från en plats som passar er.

Hjälp chefer
att förbättra resultat

I en disruptiv värld är team inte något som är valfritt, utan de är nödvändiga. Ge era team de intelligenta verktyg de behöver för att sammanföra människor och leverera resultat när det är som viktigast.

Do you have questions about virtual delivery?

Relationell intelligens
på arbetsplatsen

Se hur ett Fortune 500-företag, en myndighet och en global återförsäljare använder Core Strengths för att förbättra samarbetet, bygga bättre team och coacha för att öka prestationsnivån.

Mät drivkrafterna bakom
höga prestationer

Upplev Strength Deployment Inventory (SDI 2.0) själv och hur du kan använda relationell intelligens.

Kommande

Se Core Strengths RQ-plattform i arbete

Questions about virtual training?

Do you have questions about virtual delivery or need help using our new virtual tools? Ask a Master Facilitator during office hours!

This site uses Cookies to ensure the best experience. Continuing to use the site without changing Cookie settings on this device assumes you consent to our use of cookies on this device. Learn More